Splošno o programu za izračun zvočne izolativnosti ZAPS SONITUS 1


Za uporabo programa morate biti prijavljeni z ZAPS upoabniškim računom!
up. ime (email):
geslo:

Program za izračun zvočne izolativnosti zunanjih ločilnih elementov SONITUS 1 je izdelan skladno z določbami PRAVILNIKA O ZAŠČITI PRED HRUPOM V STAVBAH (Uradni list RS, št. 10/2012) in TEHNIČNE SMERNICE TSG – 1 005: 2012 – ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH.

Program za izračun zvočne izolativnosti SONITUS 1 je izdelan samo za izračun zvočne izolativnosti zunanjih ločilnih elementov, kar pomeni, da se lahko uporablja za izdelavo elaborata in izkaza zvočne zaščite pred ZUNANJIM hrupom v stavbah. SONITUS 1 omogoča celosten izračun zaščite pred zunanjim hrupom v ENOSTANOVANJSKIH STAVBAH (2.alineja 1.člena Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah). Za ostale stavbe, za katere sta elaborat in izkaz zvočne zaščite pred hrupom obvezni del projekta PGD (9.člen Pravilnika o zvočni zaščiti pred hrupom v stavbah), pa je potrebno izdelati še izračun za zaščito pred hrupom iz drugih prostorov, udarnim hrupom, ki se iz drugih prostorov prenaša preko konstrukcije, hrupom obratovalne opreme in odmevnim hrupom.

Program SONITUS 1 omogoča samo izračun zaščite pred zunanjim hrupom v stavbah, ostali segmenti zaščite pred hrupom sledijo v nadgradnjah programa.

Program SONITUS 1 je na voljo na spletni strani ZAPS vsem v imenik ZAPS vpisanim pooblaščenim arhitektom z aktivnim žigom A (odgovorni projektant arhitekture).

Uporaba programa SONITUS 1 je omogočena smo na spletni strani ZAPS in je uporabniki ne morejo kopirati. Vsak uporabnik, ki bo izkazal pravico do uporabe, ima pod svojim geslom lahko shranjenih 20 projektov, nad tem številom pa se zadnji brišejo.

Uporabnik programa SONITUS 1 se z uporabo programa zaveže, da je v celoti seznanjen z vsebino in zahtevami PRAVILNIKA o zaščiti pred hrupom v stavbah (uradni list RS, št. 10/2012) in TEHNIČNO SMERNICO TSG – 1 005: 2012 – ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH

Zbornica za arhitekturo in prostor – ZAPS jamči za skladnost z zgoraj navedenimi predpisi in pravilnost programskih izračunov, saj je program validiran s strani Slovenskega društva za akustiko, presoja po SIST EN 12354-3: 2001, v januarju 2013.

Uporabnik programa je sam v celoti odgovoren za pravilno vnesene podatke za obravnavano stavbo, upoštevanje navodil za uporabo programa SONITUS 1 ter končni izračun elaborata.

Pred prvo uporabo je potrebno izpolniti pristopno izjavo, ki jo lahko izpolnijo člani ZAPS, pooblaščeni arhitekti z licenco A. Na podlagi elektronsko izpolnjene izjave, ki bo posredovana na ZAPS bosta preko njihovega dostopnega gesla omogočena dostop in uporaba programa za akustiko SONITUS 1.


POVEZAVA: Pristopna izjava o spoštovanju pravil programa za akustiko SONITUS 1.